Reactie profielschets predikant

De kerkenraad ontvangt graag uw en jouw reactie op de profielschets voor de te beroepen predikant.

Klik hier voor het formulier.