Stadspastoraat

In het voorjaar 2017 is aan de taakgroepen een voorlopige taakomschrijving gegeven. Deze zal door de taakgroepen in de loop van het jaar verder worden ingevuld.

Taakgroep Stadspastoraat draagt zorg voor
a. Bijzondere activiteiten (veelal van culturele aard) gericht op de stad en haar bewoners
b. Het Coventrygebed

 

Contactpersonen:

Johan de Koning, voorzitter 

Alice Gideonse, secretariaat
e-mail: stadspastoraat@nieuwekerkgemeente.nl