Wake voor Oekraïne – iedere vrijdag 12:30 tot 13:00 uur

Het Stadspastoraat zal in de komende weken op vrijdag tussen 12.30 en 13.00 uur de Nieuwe Kerk open stellen voor het aansteken van een kaars. Zo kunnen we stil staan bij de verschrikkelijke oorlogssituatie in Oekraïne. Het is goed dat de kerk een plek kan zijn voor bezinning en gebed, een plek om samen te komen en verdriet en afschuw te delen en een plek ook om hoop te putten uit samenkomen en verbondenheid te voelen. Zo kan de kerk een plek zijn voor alle Middelburgers en wie maar wil.