Pastoraatsgebied B

Heeft u behoefte aan pastoraal contact? Zijn er praktische of financiële zorgen? Of wilt u de kerk attenderen op ziekte of zorg bij iemand anders? Neem dan contact op met het pastorale of diaconale meldpunt of met de betreffende ouderling. Natuurlijk kunt u voor crisispastoraat of bij een overlijden ook rechtstreeks met de predikant contact opnemen.

Naast ambtsdragers zijn ook veel vrijwilligers (contactpersonen) actief in het bezoekwerk namens de kerk. Zij staan niet met name genoemd, maar zijn onmisbaar in het ‘omzien naar elkaar’.

Algemene contactgegevens

PredikantPeter Morée,
kerkelijk werker (parttime), tel.nr. 06-28898410, e-mail: peter.moree@nieuwekerkgemeente.nl
Meldpunt pastoraatJoke Héjjas - Boone
0118 - 637451 meldpunt-B@nieuwekerkgemeente.nl
Meldpunt diaconaatMargreet de Muijnck
margreet.demuijnck@nieuwekerkgemeente.nl
0118 - 611613

Ouderlingen

Annette Dekkers
annette.dekkers@nieuwekerkgemeente.nl
Ernst van Hartingsveldt
ernst.vanhartingsveldt@nieuwekerkgemeente.nl
Piet van Keulen
piet.vankeulen@nieuwekerkgemeente.nl
Ouderlingen zijn ook te bereiken via ouderling-b@nieuwekerkgemeente.nl

Diakenen

Meldpunt diaconieMargreet de Muijnck
diaconie-B@nieuwe kerkgemeente.nl

Sectie-indeling

Pastoraatsgebied B omvat de postcodes
4331 met uitzondering van 4331 JW tot en met 4331 RK
4332
4334 en buitengebied: Veere, Gapinge, Serooskerke, Vrouwenpolder, Oostkapelle, Grijpskerke, Koudekerke, Zoutelande, Vlissingen en Butgh-Haamstede