Pastoraatsgebied C

Heeft u behoefte aan pastoraal contact? Zijn er praktische of financiële zorgen? Of wilt u de kerk attenderen op ziekte of zorg bij iemand anders? Neem dan contact op met het pastorale of diaconale meldpunt of met de betreffende ouderling. Natuurlijk kunt u voor crisispastoraat of bij een overlijden ook rechtstreeks met de predikant contact opnemen.

Naast ambtsdragers zijn ook veel vrijwilligers (contactpersonen) actief in het bezoekwerk namens de kerk. Zij staan niet met name genoemd, maar zijn onmisbaar in het ‘omzien naar elkaar’.

Algemene contactgegevens

Predikantvacant
Meldpunt pastoraatWilma Borst
meldpunt-C@nieuwekerkgemeente.nl
Meldpunt diaconaatAndrea van der Vegt
andrea.vandervegt@nieuwekerkgemeente.nl
0118 - 629711

Ouderlingen

Gerda Filius
gerda.filius@nieuwekerkgemeente.nl
Ria Porte
ria.porte@nieuwekerkgemeente.nl

Diakenen

Meldpunt diaconaatAndrea van der Vegt
diaconie-C@nieuwekerkgemeente.nl

Sectie-indeling

Onder pastoraatsgebied C vallen volgende postcodes
4331 JW tot en met 4333 RK
4336
4337
en de gemeenteleden die wonen ten oosten van het Kanaal door Walcheren