Pastoraatsgebied C

Heeft u behoefte aan pastoraal contact? Zijn er praktische of financiële zorgen? Of wilt u de kerk attenderen op ziekte of zorg bij iemand anders? Neem dan contact op met het pastorale of diaconale meldpunt of met de betreffende ouderling. Natuurlijk kunt u voor crisispastoraat of bij een overlijden ook rechtstreeks met de predikant contact opnemen.

Naast ambtsdragers zijn ook veel vrijwilligers (contactpersonen) actief in het bezoekwerk namens de kerk. Zij staan niet met name genoemd, maar zijn onmisbaar in het ‘omzien naar elkaar’.

Algemene contactgegevens

Predikantds. Paulien Couvée
paulien.couvee@pgmiddelburg.nl
Meldpunt pastoraatWilma Borst
meldpunt-C@nieuwekerkgemeente.nl
0118 - 641 127
Meldpunt diaconaatAndrea van der Vegt
andrea.vandervegt@nieuwekerkgemeente.nl
0118 - 436 609

Ouderlingen

Hans Jobse
h.jobse@nieuwekerkgemeente.nl
0118 - 634 481
Ria Porte
r.porte@nieuwekerkgemeente.nl
Karin Wijmenga
k.wijmenga@nieuwekerkgemeente.nl
ds. Hanneke Leentfaar (pastoraal bezoekwerk, emeritus-predikant)
leentfaarvdbrug@zeelandnet.nl
tel. 06 - 5327 4311

Diakenen

Meldpunt diaconaatAndrea van der Vegt
diaconie-C@nieuwekerkgemeente.nl

Sectie-indeling

Pastoraal contactpersonen zijn gewoonlijk in een vaste sectie actief.
C14331 JW t/m 4331 RK
C24336 AA t/m 4336 BN
4336 CH t/m 4336 CP
4336 DA t/m 4336 DZ
4336 LA t/m 4336 LN
4336 GA 1 t/m 5
C34336 CA t/m 4336 CG
4336 CR t/m 4336 CZ
4336 EA t/m 4336 KZ
4336 XA t/m 4336 XZ
C44337 EA t/m 4337 EC
4337 EG t/m 4337 ES
4337 JB t/m 4337 PA
4337 VA t/m 4337 VW
4337 PA t/m 4338 RA
C54337 AA t/m 4337 CZ
4337 ED
4337 GA t/m 4337 HL
4337 TA t/m 4337 TZ
C64336 PA t/m 4336 RA
4337 PC t/m 4337 RD
4337 WB t/m 4337 XZ
4339 NE t/m 4339 NG
en buitengebied: Nieuw & St Joosland, Arnemuiden,
Oost-Souburg, Borssele, Goes, Kortgene en Lewedorp