Pastoraatsgebied A

Heeft u behoefte aan pastoraal contact? Zijn er praktische of financiële zorgen? Of wilt u de kerk attenderen op ziekte of zorg bij iemand anders? Neem dan contact op met het pastorale of diaconale meldpunt of met de betreffende ouderling. Natuurlijk kunt u voor crisispastoraat of bij een overlijden ook rechtstreeks met de predikant contact opnemen.

Naast ambtsdragers zijn ook veel vrijwilligers (contactpersonen) actief in het bezoekwerk namens de kerk. Zij staan niet met name genoemd, maar zijn onmisbaar in het ‘omzien naar elkaar’.

Algemene contactgegevens

Predikantds. Chris Kors
chris.kors@nieuwekerkgemeente.nl
06-28206798
Meldpunt pastoraatMarijke Duinkerke
meldpunt-A@nieuwekerkgemeente.nl
Meldpunt diaconaatHenk Verbrugge
diaconaat-A@nieuwekerkgemeente.nl

Ouderlingen

A1Hanneke de Danschutter
h.dedanschutter@nieuwekerkgemeente.nl
A2Arie Dijkhuizen
a.dijkhuizen@nieuwekerkgemeente.nl
A3Wim Verhage
w.verhage@nieuwekerkgemeente.nl
0118 - 551 706
A4Christianne IJspeerd (sectiecöordinator)
chris.ijspeerd@hetnet.nl

Diakenen

Meldpunt diaconaatHenk Verbrugge
diaconaat-A@nieuwekerkgemeente.nl
Sectie-indeling
A14333 AA t/m CW
A24333 DA t/m SB
A34335 AA t/m HZ
A44335 JA t/m XT