Pastoraatsgebied A

Heeft u behoefte aan pastoraal contact? Zijn er praktische of financiële zorgen? Of wilt u de kerk attenderen op ziekte of zorg bij iemand anders? Neem dan contact op met het pastorale of diaconale meldpunt of met de betreffende ouderling. Natuurlijk kunt u voor crisispastoraat of bij een overlijden ook rechtstreeks met de predikant contact opnemen.

Naast ambtsdragers zijn ook veel vrijwilligers (contactpersonen) actief in het bezoekwerk namens de kerk. Zij staan niet met name genoemd, maar zijn onmisbaar in het ‘omzien naar elkaar’.

Algemene contactgegevens

PredikantPeter Morée, Wemeldinge.
kerkelijk werker (parttime), tel.nr. 06-28808410, E-mail: peter.moree@nieuwekerkgemeente.nl
Meldpunt pastoraatMarijke Duinkerke
meldpunt-A@nieuwekerkgemeente.nl
Meldpunt diaconaatMarianne Osté, marianne.oste@nieuwekerkgemeente.nl

Ouderlingen

De ouderlingen werken elk in een sectie.
A1Hanneke de Danschutter
h.dedanschutter@nieuwekerkgemeente.nl
A2Arie Dijkhuizen
a.dijkhuizen@nieuwekerkgemeente.nl
A3Wim Verhage
w.verhage@nieuwekerkgemeente.nl
0118 - 551 706
A4Christianne IJspeerd (sectiecöordinator)
chris.ijspeerd@hetnet.nl

Diakenen

De diakenen werken in het gehele pastoraatsgebied.
Dora Willemse
d.willemse@nieuwekerkgemeente.nl
Marianne Osté
m.oste@nieuwekerkgemeente.nl
Ronny Boogaard
r.boogaard@nieuwekerkgemeente.nl
06 - 2504 4466
Sectie-indeling
A14333 AA t/m CW
A24333 DA t/m SB
A34335 AA t/m HZ
A44335 JA t/m XT