Pastoraatsgebied A

Heeft u behoefte aan pastoraal contact? Zijn er praktische of financiële zorgen? Of wilt u de kerk attenderen op ziekte of zorg bij iemand anders? Neem dan contact op met het pastorale of diaconale meldpunt of met de betreffende ouderling. Natuurlijk kunt u voor crisispastoraat of bij een overlijden ook rechtstreeks met de predikant contact opnemen.

Naast ambtsdragers zijn ook veel vrijwilligers (contactpersonen) actief in het bezoekwerk namens de kerk. Zij staan niet met name genoemd, maar zijn onmisbaar in het ‘omzien naar elkaar’.

Algemene contactgegevens

Predikantds. Chris Kors
chris.kors@nieuwekerkgemeente.nl
06-28206798
Meldpunt pastoraatMarijke Duinkerke
meldpunt-A@nieuwekerkgemeente.nl
Meldpunt diaconaatGert Veldhorst
diaconaat-A@nieuwekerkgemeente.nl

Ouderlingen

Margreet Bezemer-Kralt margreet.bezemer@nieuwekerkgemeente.nl
Tony Wallast
tony.wallast@nieuwekerkgemeente.nl

Diakenen

Meldpunt diaconaatGert Veldhorst
diaconaat-A@nieuwekerkgemeente.nl
Pastoraatsgebied A omvat volgende postcodes
4333
4334
4335
en het buitengebied ten westen van het Kanaal door Walcheren