Pastoraatsgebied ouderen

Met het oog op pastorale zorg maken we onderscheid tussen de groep ouderen die zelfstandig woont, eventueel met ondersteuning van thuiszorg, en de groep ouderen die in een zorgcentrum woont en/of een appartement huurt binnen een zorginstelling. De zorg voor oudere gemeenteleden die niet meer zelfstandig wonen valt onder het ouderenpastoraat.

Algemene contactgegevens

Meldpunt pastoraatLia Picciuca Meldpunt-ouderen@nieuwekerkgemeente.nl
06-12069305
Meldpunt diaconaatMargreet de Muijnck
diaconie@nieuwekerkgemeente.nl
0118 - 611613
Voorzitter taakgroep Jo van der Wilt
voorzitter.instellingspastoraat@nieuwekerkgemeente.nl
0118 - 626170

Ouderlingen

Lia Picciuca
lia.picciuca@nieuwekerkgemeente.nl 06-12069305