Pastoraatsgebied ouderen

Met het oog op pastorale zorg maken we onderscheid tussen de groep ouderen die zelfstandig woont, eventueel met ondersteuning van thuiszorg, en de groep ouderen die in een zorgcentrum woont en/of een appartement huurt binnen een zorginstelling. De zorg voor oudere gemeenteleden die niet meer zelfstandig wonen valt onder het ouderenpastoraat.

Algemene contactgegevens

Predikantds. Jörg Buller
jorg.buller@nieuwekerkgemeente.nl
tel. 06-49717353
Meldpunt pastoraatLia Picciuca
meldpunt-ouderen@nieuwekerkgemeente.nl
tel. 06 - 1206 9305
Meldpunt diaconaatMarieken Mekking
diaconie@nieuwekerkgemeente.nl
0118 - 436 609
Voorzitter taakgroep Piet van Keulen
p.vankeulen@nieuwekerkgemeente.nl

Ouderlingen

De ouderlingen werken in het gehele pastoraatsgebied.
Lia Picciuca
l.picciuca@nieuwekerkgemeente.nl
06 - 1206 9305
Wim Verhage
w.verhage@nieuwekerkgemeente.nl
0118 - 551 706