Pastoraatsgebied ouderen

Met het oog op pastorale zorg maken we onderscheid tussen de groep ouderen die zelfstandig woont, eventueel met ondersteuning van thuiszorg, en de groep ouderen die in een zorgcentrum woont en/of een appartement huurt binnen een zorginstelling. De zorg voor oudere gemeenteleden die niet meer zelfstandig wonen valt onder het ouderenpastoraat.

Algemene contactgegevens

Predikantds. Jörg Buller
jorg.buller@nieuwekerkgemeente.nl
tel. 06-49717353
Meldpunt pastoraatmeldpunt-ouderen@nieuwekerkgemeente.nl
Meldpunt diaconaatMarieken Mekking
diaconie@nieuwekerkgemeente.nl
0118 - 436 609
Voorzitter taakgroep Jo van der Wilt
taakgroep.ouderen@nieuwekerkgemeente.nl

Ouderlingen

Wim Verhage
w.verhage@nieuwekerkgemeente.nl
0118 - 551 706